Samarbetspartners

Samarbetspartners

Samarbetspartners är en del av vår utvecklingsfas i ApHC-se. Genom att samarbeta med andra organisationer vars ideologi stämmer in på ApHC kan vi öka deltagandet vid tävlingar, sprida kunskap och exponera Appaloosan samt ge ökande möjligheter för våra tävlande medlemmar att samla poäng.