Hästpass

Hästpass

Illustration av Jim Haynes

SAAHR myndighet utfärdar Hästpass


Kontaktperson: Malin Fahlesson


HorseSupport

Berg Bredegården 2

541 97 Lerdala

Ansökan om Hästpass


ApHC är medlem i avelsorganisationen SAAHR, Svenska Avelsorganisationen för Amerikanska HästRaser.


Följande handlingar krävs för att få ett pass:


  • Registreringsbevis i original. Med rätt ägare registrerad på baksidan, personen som ansöker om pass måste överrensstämma med personen som står som ägare på registreringsbeviset.
  • Signalementsbeskrivning & Chipmärkningsrapport ifylld av godkänd ID-kontrollant
  • Tagelprov i förseglat kuvert påskrivet utav Chipmärkaren/ID-kontrollanten
  • Skriv ut och fyll i Passansökan
  • Handlingarna bör skickas med rekommenderad post.
  • Passet och  registreringsbeviset kommer att returneras med rekommenderad post mot postförskott.

Priser och tillverkningstider för ApHC's Hästpass 1 Maj 2022

ApHC Sweden har valt att ha en subvention för sina medlemmar på priserna för hästpass. Denna service ses som en av förmånerna som ApHC Sweden ger till sina medlemmar.

Komplett ansökan inkommen före 15/11 hästens födelseår, samt för importerade hästar senast 30 dagar efter importdatum.


  ApHC Sweden

Övriga

Grundpass 

600 kr

700 kr
Övriga

800 kr

900 kr

Tilläggsregistrering

600 kr

700 kr

Rush Fee

200 kr

250 kr

Duplikat

1100 kr

1200 kr

Ändringar

500 kr

600 kr

Kostnader för porto samt Postens avgifter tillkommer.

Tillverkningstider:

Tillverkningstiden räknas från det att en komplett passansökan har inkommit till registratorn. I priserna ingår det 3 st påminnelser om kompletteringar. Om komplett ansökan inte  inkommit efter den tredje påminnelsen skickas handlingarna tillbaka till hästägaren rekommenderat och mot postförskott.

Vanligt pass

4-6 veckor

Tilläggsregistrering

4-6 veckor

Rush Fee

2 veckor

Duplikat 

8 veckor

Ändringar   

4-6 veckor

Nya regler för hästpass 2016

Från och med den 1 januari 2016 börjar en ny hästpassförordning från EU att gälla. Hästpassförordningen innebär nya regler för hästpass och registrering av hästar. Hästpass som utfärdas efter den 1 januari 2016 kommer att se lite annorlunda ut. De ska bli mer enhetliga över hela EU. Bland annat kommer ordningen på sidorna att ändras för att det ska bli lättare att hitta rätt sidor i passet vid en kontroll och för veterinärerna att fylla i behandlingar m.m. Du som har fått pass utfärdade till dina hästar innan den 1 januari 2016 behöver inte byta ut de passen. Men om du har en importerad häst med ett pass från ett annat EU land behöver du tilläggsregistrera din häst i Sverige.


Registrera din importerade häst i Sverige

Kravet på pass gäller även för importerade hästar. Har hästen ett pass utfärdat i EU ska du inte ansöka om ett nytt pass, däremot behöver du tilläggsregistrera din häst. Om du däremot importerar en häst från ett land utanför EU måste du ansöka om ett pass och registrera din häst inom 30 dagar. Man ska ha ansökt om tilläggsregistrering inom 30 dagar från att hästen kommer till Sverige.

Tilläggsregistrering

De Appaloosahästar som kommer in i Sverige från annat EU-land och ska stanna längre än 90 dagar behöver göra en tilläggsregistrering i Sverige, även om de redan har ett pass utfärdat i annat EU-land. Det gäller även Appaloosahästar som kommit in i landet innan den 1 januari 2016 och som inte redan är registrerade i Sverige. Avelshingstar som tas in i Sverige för en avelssäsong är undantagna kravet på tilläggsregistrering.


Så här tilläggsregistrerar du din Appaloosa:

1. Ta ut en godkänd id-kontrollant som gör en id-kontroll och läser av ev. chip på hästen. Id-kontrollanten kontrollerar att konturdiagrammet är korrekt ifyllt och signerar på avsedd plats i passet.

2. OBS! Är konturdiagrammet inte ifyllt i passet skall detta fyllas i av ID-kontrollanten som sedan skall stämpla och signera.

3. Saknas konturdiagram skall ett nytt sådant göras av godkänd ID-kontrollant.

4. Skicka in passet i original tillsammans med Ansökningsblankett för Tilläggsregistrering samt hästens registreringsbevis från ApHC i original till: HorseSupport


Handlingarna bör skickas med rekommenderad post. Passet och registreringsbeviset kommer att returneras med rekommenderad post mot postförskott.

Uppdatera/ändra uppgifterna i hästpasset


Om du behöver uppdatera hästpasset så måste du alltid skicka in passet när det ska uppdateras. Exempel på när du behöver uppdatera hästpasset kan vara om du till exempel vill chipmärka en häst som inte är märkt, hästen har kastrerats eller när din häst har tagits ut ur livsmedelskedjan för att den behandlats med ett läkemedel som inte är tillåtet för livsmedelsproducerande djur. Du har 30 dagar på dig att skicka in passet för uppdatering från den händelse som påverkade uppgifterna i passet. Har din häst blivit behandlad av en veterinär med ett preparat som gör att den inte längre får bli livsmedel, då har du 14 dagar på dig att skicka in passet för uppdatering.


Så här uppdaterar/ändrar du uppgifterna i din Appaloosas pass:

Skicka in passet i original tillsammans med Ändringsansökan samt ev. övriga handlingar rörande ändringen till HorseSupport.


Vad gör jag med hästpasset när hästen dör?


När en häst avlivas, slaktas eller dör på annat sätt ska passet ogiltigförklaras och makuleras enligt särskilda bestämmelser. Den organisation som har utfärdatpasset eller som senast registrerat hästen ska underrättas om att hästen är död,så att de kan notera avlivningen av hästen i sin databas.


Om hästen slaktas på ett slakteri sköts passhanteringen vanligen av slakteriet, som kontaktar den avelsorganisationen som utfärdat passet och skickar passet eller ett intyg om slakten till dem. Om du däremot väljer att avliva hästen på gården ska du skicka passet till den organisation som utfärdat det eller som gjort den senaste registreringen.
Information om Ägarbevis

Vad gäller ägarbeviset från de gamla SH-passen så har ApHC-Swedens styrelse beslutat att de inte längre behöver skickas in för att få ägaren ändrad, varken till SH eller till ApHC-Sweden.


Det viktiga är att ägarbytena registreras hos ApHC-USA eftersom hästpasset endast är en identitetshandling  för hästen medan det är ApHC registreringsbeviset som är bevis på ägarskapet.

Vid frågor om registrering av ägarbyten hos ApHC-USA, kontakta styrelse@aphc.se

Vill du ha mer information?


För information om registrering i USA och Registreringsrådgivning kontakta styrelse@aphc.se


ApHC-se erbjuder alla sina medlemmar GRATIS hjälp och rådgivning med registreringar och dylikt. Vi kan även hjälpa dig med att "lista" andra godkända raser så som Arab, Qparter & Fullblod för Appaloosaavel. Denna tjänst kostar 300 kr.


Du kan även få hjälp här med andra raser.

Hästpass för Okänd härstamning - pris och kostnad (hastpass.se)