Bilder 2017

Bilder 2017

Jenny Hansson har haft clinic för Sunni McCormick 2017 där sju av tio hästar var appaloosor!