Quarter Arab eller Fullblodshingst

Quarter Arab eller Fullblod

Om du vill registrera en hingst (Quarter, Arab eller Fullblod)


Godkända raser (Quarter, Arab och Fullblod) måste vara listade med och ha DNA-prov inlämnat till ApHC. Om hingsten har DNA testats och detta finns inrapporterat till respektive godkänd rasorganisation enligt ApHC's regelbok, kan dessa resultat användas också vid registrering med ApHC.


Alla AQHA registrerade hingstar (och ston) som har följande, eller liknande skrivet på registreringsbeviset: “This horse has white markings designated under AQHA rules as an undesirable trait and uncharacteristic of the breed,” kan ej registreras som Appaloosa förälder under denna regel, såvida inte dessa vita tecken bedöms av ApHC Registrator att vara Appaloosa teckning.


På ApHC's hemsida

(http://appaloosa.com/all-forms) finns följande dokument att ladda ner:

ApHC Membership form (Needed for the stallion owner to be able to pay member fees for the other items below)

Non-Appaloosa Listing Application (Requires a photocopy front and back of the horse’s AQHA Certificate of Registration)

Quarter Horse DNA Waiver form (Used if DNA is on file with AQHA)

DNA Kit Order form (If no DNA is on file with AQHA)

Stallion Breeding Report


Stallion Reports skall vara inlämnade senast den 30 november varje betäckningsår för att räknas som inlämnade I tid och då för hingstägaren att betala den lägsta summan. Rapporter postdaterade efter den 30 november anses vara sena rapporteringar och kommer att belastas med en förseningsavgift.Alla blanketer som Appaloosa.com till handahåller hittar du här - klicka