Hingstar

Hingstar för avel (som valt annonsera hos oss)

Appaloosahingsten

Peyres Amazing Flash

Ledig Annonsplats

Gratis för ApHC medlemmar

Ledig Annonsplats

Gratis för ApHC medlemmar

DC BAM CHIC A BOOM
AQHA Stallion

Annonsering
Gratis för medlemmar, annars 400 kr. När du har betalt din avgift kan du maila foto och den text som du vill ha med i presentationen styrelse@aphc.se

Vill du registrera en
Quarter, Arab eller Fullblods
hingst


- Klicka här för att se hur man gör

Man kan ju också leta semin, vi tar gärna tips på hingstar.


https://www.selectbreeders.com/labs/14-sbs-swe


För frågor angående avel och hingstar kan du kontakta avel@aphc.se