Hingstar

Hingstar för avel (som valt annonsera hos oss)

Ledig Annonsplats

Gratis för ApHC medlemmar

Ledig Annonsplats

Gratis för ApHC medlemmar

Annonsering
Gratis för medlemmar, annars 400 kr. När du har betalt din avgift kan du maila foto och den text som du vill ha med i presentationen styrelse@aphc.se

Vill du registrera en
Quarter, Arab eller Fullblods
hingst


- Klicka här för att se hur man gör

Man kan ju också leta semin, vi tar gärna tips på hingstar.


https://www.selectbreeders.com/labs/14-sbs-swe


För frågor angående avel och hingstar kan du kontakta avel@aphc.se