ApHC
Logga för Appaloosa Horse Club Sweden

ApHC Sweden

Appaloosa Horse Club Sweden är en ideell förening direkt underställd den Amerikanska moderföreningen. Som avelsorganisation består uppdraget i att sprida kunskap om appaloosan som ras samt att främja en fortsatt och ökad appaloosavel i Sverige.


Som ett led i detta uppdrag har Appaloosa Horse Club också ett brett och väl inarbetat allbreedsprogram som omfattar alla typer av hästar.


Appaloosan är en häst som passar för alla typer av ridning från Engelskt till Western, från Distans till Galopp och mycket mer. Detta är möjligt då Appaloosa Horse Club tillåter avel med Arab, American Quarter Horse och Engelskt Fullblod.


Oavsett vad för typ av häst du har så är du välkommen in i gemenskapen.