Appaloosan

Appaloosan

Även om Appaloosan oftast känns igen på sin färggranna pälsteckning har de också andra särskiljande egenskaper. De fyra identifierbara egenskaperna är: pälsmönster, flammig eller flerfärgad hud, vit sklera och randiga hovar.


En anmärkningsvärd aspekt av Appaloosan är en myriad av färg och mönsterkombinationer som kan förekomma. Följande är sju vanliga termer som används för att beskriva Appaloosans teckning. Appaloosans teckning är mycket varierande och det finns många som kanske inte passar in i specifika kategorier.

Bild från http://www.appaloosamuseum.org/spotting-patterns-in-appaloosas/

Blanket

Hänvisar till en häst som har en solid vitt område normalt över, men inte begränsat till, höft en med en kontrasterande basfärg. Det finns olika typer av blanket, se bilden ovan.


Spots

Hänvisar till en häst som har vita eller mörka fläckar över hela eller en del av sin kropp.


Blanket With Spots

Hänvisar till en häst med en vit filt som har mörka fläckar i det vita. Fläckarna är oft ast samma färg som hästens grundfärg.


Roan

En häst uppvisar Appaloosa roan teckning utvecklar en ljusare yta på pannan, käkar och pannben, rygg och höft er. Mörkare områden kan visas längs frambenen, på huvudet, ovanför ögonen, bakdel och bakom armbågarna. Utan en uppenbar Appaloosa blanket eller spots, behöver en Appaloosa också fl ammig hud för att kvalifi cera för standard registrering.


Roan Blanket

Hänvisar till en häst som har den roan mönster bestående av en blandning av ljusa och mörka hårstrån, över en del av kroppen. Filten ligger normalt på, men är inte begränsade till, höft området.


Roan Blanket With Spots

Hänvisar till en häst med en roan blanket som har vita och / eller mörka fläckar inom roan området.


Solid

Hänvisar till en häst som har en bas färg som beskrivs ovan men ingen kontrastfärg i form av en Appaloosa pälsteckning. Denna häst kommer att behöva flammig hud och en annan Appaloosaegenskap att få registreras.