Samarbetspartners är en del av vår utvecklingsfas i ApHC-se. Genom att samarbeta med andra organisationer vars ideologi stämmer in på ApHC kan vi öka deltagandet vid tävlingar, sprida kunskap och exponera Appaloosan samt ge ökande möjligheter för våra tävlande medlemmar att samla poäng, både till ACCAP och Battle of the Breeds för att inte tala om den Internationella Top-10 listan som är så viktig för oss.

Copyright © All Rights Reserved