Dagordning avseende årsmöte för Svenska Appaloosaföreningen

 

1.Mötets öppnande

2.Val av ordförande för mötet

3.Val av sekreterare för mötet

4.Val av justerare

5.Godkännande av dagordningen

6.Godkännande av röstlängd

7.Årsmötets behöriga utlysande

8.Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse

9.Revisionsberättelse

10.Frågan om ansvarsfrihet

11.Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter

12.Behandling av inkomna motioner eller förslag från styrelsen

13.Val av ordförande

14.Val av övriga ledamöter

15.Val av suppleanter

16.Val av revisor

17.Val av valberedning

18.Mötets avslutande

 

ApHC-se Styrelse 2019

 

Ordförande: Anita Ek, Sävsjö anita@aphc.se

 

Vice Ordf: Jill Hedgren, Dalum jill@aphc.se

 

Sekreterare: Ellinor Ericsson, Landsbro ellionor@aphc.se

 

Kassör: Pia Witterborn, Gällstad pia@aphc.se

 

Ledamot: Vakant

 

 

 

Vill du kontakta hela styrelsen: styrelse@aphc.se

 

Internationell representant: Pia Witterborn

 

SAAHR representanter: Anneli Werelius, Jull Hedgren, Linda Öhgren, suppleant Martin Hedgren

 

Revisor: Ingemar Hörnefeldt

Revisorsuppleant: Jan Höglund

 

Valberedning: Anneli Thörnblom, Tidaholm och Linda Öhgren, Ulricehamn

 

 

Känner du någon dom är intresserad eller vill du själv jobba aktivt i föreningen så skicka ett meddelande !