ApHC-se Styrelse 2016

 

Ordförande: Anneli Werelius anneli@aphc.se

 

Sekreterare: Py Simonsson py@aphc.se

 

Kassör: Annelie Thörnblom annelie@aphc.se

 

Ledamot: Linda Israelsson linda@aphc.se

 

Ledamot: Helena Kardefelt helena@aphc.se

 

 

Vill du kontakta hela styrelsen: styrelse@aphc.se

 

Internationell representant: Jenny Hansson

 

SAAHR representanter: Torbjörn Andersson

 

Revisor: Anna Öhgren

Revisorsuppleant: Jan Höglund

 

Valberedning: Martin Hedgren valberedning@aphc.se

 

 

Dags att skicka förslag på styrelseposter till valberedning. Känner du någon dom är intresserad eller vill du själv jobba aktivt i föreningen så skicka ett meddelande till Marty Hedgren. 073-505 97 89

Poster att tillsätta är:

Sekreterare (fyllnadstid 1 år)

Ledamot (1 år)

Suppleant (2 år)

1 vakant plats i valberedning

Motioner ska vara styrelsen till handa senast 1 februari.

skicka till py : pysimonsson@yahoo.se

 

Copyright © All Rights Reserved