Vad gör jag med hästpasset när hästen dör?

 

När en häst avlivas, slaktas eller dör på annat sätt ska passet ogiltigförklaras och

makuleras enligt särskilda bestämmelser. Den organisation som har utfärdatpasset eller som senast

registrerat hästen ska underrättas om att hästen är död,så att de kan notera avlivningen

av hästen i sin databas.

 

Om hästen slaktas på ett slakteri sköts passhanteringen vanligen av slakteriet,

som kontaktar den avelsorganisationen som utfärdat passet och skickar passet

eller ett intyg om slakten till dem. Om du däremot väljer att avliva hästen på

gården ska du skicka passet till den organisation som utfärdat det eller som gjort

den senaste registreringen.

 

 

 

Information om Ägarbevis

Vad gäller ägarbeviset från de gamla SH-passen så har ApHC-Swedens styrelse beslutat att de inte längre behöver

skickas in för att få ägaren ändrad, varken till SH eller till ApHC-Sweden.

 

Det viktiga är att ägarbytena registreras hos ApHC-USA eftersom hästpasset endast är en identitetshandling

för hästen medan det är ApHC registreringsbeviset som är bevis på ägarskapet.

Vid frågor om registrering av ägarbyten hos ApHC-USA,

kontakta styrelse@aphc.se

 

 

Uppdatera/ändra uppgifterna i hästpasset

 

Om du behöver uppdatera hästpasset så måste du alltid skicka in passet när det

ska uppdateras. Exempel på när du behöver uppdatera hästpasset kan vara om

du till exempel vill chipmärka en häst som inte är märkt, hästen har kastrerats

eller när din häst har tagits ut ur livsmedelskedjan för att den behandlats med

ett läkemedel som inte är tillåtet för livsmedelsproducerande djur. Du har 30

dagar på dig att skicka in passet för uppdatering från den händelse som

påverkade uppgifterna i passet. Har din häst blivit behandlad av en veterinär

med ett preparat som gör att den inte längre får bli livsmedel, då har du 14

dagar på dig att skicka in passet för uppdatering.

 

Så här uppdaterar/ändrar du uppgifterna i din Appaloosas pass:

 

Skicka in passet i original tillsammans med Ändringsansökan samt ev. övriga handlingar rörande ändringen till HorseSupport