Skaffa Hästpass till din Appaloosa

Fr.o.m. den 1/1 2016 börjar en ny hästpassförordning att gälla.

 

Du som har fått pass utfärdade till dina hästar innan den 1 januari 2016 behöver inte byta ut de passen. Men om du har en importerad häst med ett pass från ett annat EU land behöver du tilläggsregistrera din häst i Sverige.

 

Läs mer om hur du går tillväga för att ansöka om hästpass/tilläggsregistreringar/ändringar nedan.

Illustration av Jim Haynes

 

 

 

Nyheter hästpass 2016

Nya regler

 

Från och med den 1 januari 2016 börjar en ny hästpassförordning från EU att

gälla. Hästpassförordningen innebär nya regler för hästpass och registrering av

hästar. Hästpass som utfärdas efter den 1 januari 2016 kommer att se lite

annorlunda ut. De ska bli mer enhetliga över hela EU. Bland annat kommer

ordningen på sidorna att ändras för att det ska bli lättare att hitta rätt sidor i

passet vid en kontroll och för veterinärerna att fylla i behandlingar m.m. Du som

har fått pass utfärdade till dina hästar innan den 1 januari 2016 behöver inte

byta ut de passen. Men om du har en importerad häst med ett pass från ett

annat EU land behöver du tilläggsregistrera din häst i Sverige.

 

Tilläggsregistrering

 

De Appaloosahästar som kommer in i Sverige från annat EU-land och ska stanna

längre än 90 dagar behöver göra en tilläggsregistrering i Sverige, även om de

redan har ett pass utfärdat i annat EU-land. Det gäller även Appaloosahästar

som kommit in i landet innan den 1 januari 2016 och som inte redan är

registrerade i Sverige. Avelshingstar som tas in i Sverige för en avelssäsong är

undantagna kravet på tilläggsregistrering.

 

Registrera din importerade häst i Sverige

Kravet på pass gäller även för importerade hästar. Har hästen ett pass utfärdat i

EU ska du inte ansöka om ett nytt pass, däremot behöver du tilläggsregistrera

din häst. Om du däremot importerar en häst från ett land utanför EU måste du

ansöka om ett pass och registrera din häst inom 30 dagar.

Man ska ha ansökt om tilläggsregistrering inom 30 dagar från att hästen kommer

till Sverige. Så de hästar som finns i Sverige innan den 1 januari 2016, ska ha

ansökt om tilläggsregistrering senast den 30 januari 2016.

 

Så här tilläggsregistrerar du din Appaloosa:

 

1. Ta ut en godkänd id-kontrollant som gör en id-kontroll och läser av ev. chip

på hästen. Id-kontrollanten kontrollerar att konturdiagrammet är korrekt

ifyllt och signerar på avsedd plats i passet.

2. OBS! Är konturdiagrammet inte ifyllt i passet skall detta fyllas i av ID-

kontrollanten som sedan skall stämpla och signera.

3. Saknas konturdiagram skall ett nytt sådant göras av godkänd ID-

kontrollant.

4. Skicka in passet i original tillsammans med Ansökningsblankett för

tilläggsregistrering samt hästens registreringsbevis från ApHC i original till:

 

HorseSupport

Berg Bredegården 2

540 17 Lerdala

 

Handlingarna bör skickas med rekommenderad post. Passet och

registreringsbeviset kommer att returneras med rekommenderad post mot

postförskott.

 

Uppdatera/ändra uppgifterna i hästpasset

 

Om du behöver uppdatera hästpasset så måste du alltid skicka in passet när det

ska uppdateras. Exempel på när du behöver uppdatera hästpasset kan vara om

du till exempel vill chipmärka en häst som inte är märkt, hästen har kastrerats

eller när din häst har tagits ut ur livsmedelskedjan för att den behandlats med

ett läkemedel som inte är tillåtet för livsmedelsproducerande djur. Du har 30

dagar på dig att skicka in passet för uppdatering från den händelse som

påverkade uppgifterna i passet. Har din häst blivit behandlad av en veterinär

med ett preparat som gör att den inte längre får bli livsmedel, då har du 14

dagar på dig att skicka in passet för uppdatering.

 

Så här uppdaterar/ändrar du uppgifterna i din Appaloosas pass:

 

Skicka in passet i original tillsammans med Ändringsansökan samt ev. övriga handlingar rörande ändringen till:

 

HorseSupport

Berg Bredegården 2

540 17 Lerdala

 

Ansökan om Hästpass

 

Följande handlingar krävs för att få ett pass:

 

  • Registreringsbevis i original (Med rätt ägare registrerad på baksidan, personen som ansöker om pass måste överrensstämma med personen som står som ägare på registreringsbeviset)
  • Signalementsbeskrivning & Chipmärkningsrapport ifylld av godkänd ID-kontrollant
  • Tagelprov i förseglat kuvert påskrivet utav Chipmärkaren/ID-kontrollanten
  • Skriv ut och fyll i Passansökan

 

Alla handlingar skickas till:

HorseSupport

Berg Bredegården 2

540 17 Lerdala

 

Handlingarna bör skickas med rekommenderad post. Passet och

registreringsbeviset kommer att returneras med rekommenderad post mot

postförskott.

 

Vad gör jag med hästpasset när hästen dör?

 

När en häst avlivas, slaktas eller dör på annat sätt ska passet ogiltigförklaras och

makuleras enligt särskilda bestämmelser. Den organisation som har utfärdatpasset eller som senast

registrerat hästen ska underrättas om att hästen är död,så att de kan notera avlivningen

av hästen i sin databas.

 

Om hästen slaktas på ett slakteri sköts passhanteringen vanligen av slakteriet,

som kontaktar den avelsorganisationen som utfärdat passet och skickar passet

eller ett intyg om slakten till dem. Om du däremot väljer att avliva hästen på

gården ska du skicka passet till den organisation som utfärdat det eller som gjort

den senaste registreringen.

 

 

 

Priser och tillverkningstider för ApHC's Hästpass 2016

ApHC Sweden har valt att ha en subvention för sina medlemmar på priserna för hästpass. Denna service ses som en av förmånerna som ApHC Sweden ger till sina medlemmar.

 

Priser:

 

ApHC Sweden Övriga

Grundpass 600 kr 700 kr

 

Komplett ansökan inkommen före 15/11 hästens födelseår, samt för importerade hästar senast 30 dagar efter importdatum.

 

Övriga 800 kr 900 kr

Tilläggsregistrering 600 kr 600 kr

Rush Fee 250 kr 300 kr

Duplikat 1100 kr 1200 kr

Ändringar 500 kr 500 kr

 

Kostnader för porto samt Postens avgifter tillkommer, för närvarande totalt 164 kr/pass.

 

Tillverkningstider:

Tillverkningstiden räknas från det att en komplett passansökan har inkommit till registratorn. I priserna ingår det 3 st påminnelser om kompletteringar. Om komplett ansökan inte inkommit efter den tredje påminnelsen skickas handlingarna tillbaka till hästägaren rekommenderat och mot postförskott.

Vanligt pass 4-6 veckor

Tilläggsregistrering 4-6 veckor

Rush Fee 2 veckor

Duplikat 8 veckor

Ändringar 4-6 veckor

 

 

Information om Ägarbevis

Vad gäller ägarbeviset från de gamla SH-passen så har ApHC-Swedens styrelse beslutat att de inte längre behöver

skickas in för att få ägaren ändrad, varken till SH eller till ApHC-Sweden.

 

Det viktiga är att ägarbytena registreras hos ApHC-USA eftersom hästpasset endast är en identitetshandling

för hästen medan det är ApHC registreringsbeviset som är bevis på ägarskapet.

Vid frågor om registrering av ägarbyten hos ApHC-USA,

kontakta Avels Sektionen på avel@aphc.se

 

 

Kontakta oss:

Malin Fahlesson - malin@pepco.se 0736-855 192

För information om registrering i USA och Registreringsrådgivning:

kontakta Avels Sektionen på avel@aphc.se

 

ApHC är medlem i avelsorganisationen SAAHR, Svenska Avelsorganisationen för Amerikanska HästRaser.

 

 

SAAHR Plan & Riktlinjer SAAHR Stadgar

 

ApHC-se erbjuder alla sina medlemmar GRATIS hjälp och rådgivning med registreringar och dylikt. Vi kan även hjälpa dig med att "lista" andra godkända raser så som

Arab, Qparter & Fullblod för Appaloosaavel. Denna tjänst kostar 300 kr för

icke-medlemmar.