Historia

Appaloosan är en mycket distinkt

hästras som skiljer den från alla andra

raser. Avbildningar som visar det ovanliga

och typiska färg-mönstret har hittats

i förhistoriska grott or i Frankrike.

De återfi nns också i Kinesisk konst

från 500-talet före Kristus, I Persisk

konst från 1400-talet och på andra

platser i Europa. Enteori är att Appaloosan

kom till Nord Amerika från

Spanien till Mexiko på 1600-talet och

sedan spred sig över kontinenten. Ca

1730 hade Nez Perce indianerna dem och de var den enda indian stammen som hade

många Appaloosa hästar eft ersom de passade in med sin höga intelligens, uthållighet

och färgprakt. Nära kontakt med människorna krävde en lugn och bra disposition

hos hästen.

Eft er kriget mellan Nez Perce och den Amerikanska armen kapitulerade Chief Joseph

vid Bear Paw bergen i Montana. Appaloosa hästarna såldes och började avlas in med

andra raser. En del hästar bevarades och utgör grunden för dagens rena Appaloosa

hästar.

Appaloosa Horse Club startades i USA 1938 med följande riktlinjer: Att samla

vetenskaplig fakta och historiska data angående Appaloosans härkomst; att samla

data och utge registreringscertifi kat baserat på det som bedöms utgöra grunden för

framtida avel; att värna om, utveckla och standardisera den ras av prickiga hästar som

i nordvästra USA är kända som Appaloosas.

Th e Appaloosa Horse Club i Moscow Idaho är moderorganisationen för den Svenska

Appaloosa Horse Club.

I Sverige bildades Appaloosa Horse Club i Januari 2000 och Appaloosan är idag

representerad inom alla typer av hästsport; från galopp till hoppning, dressyr till

western, polohäst till paradhäst osv. Man brukar säga att om en häst kan göra det – så

har en Appaloosa redan gjort det!

Appaloosan är en mycket distinkt hästras som skiljer den från alla andra raser. Avbildningar som visar det ovanliga och typiska färgmönstret har hittats i förhistoriska grottor i Frankrike. De återfinns också ikKinesisk konst från 500-talet före Kristus, i persisk konst från 1400-talet och på andra platser i Europa. En teori är att appaloosan kom till Nordamerika från Spanien till Mexiko på 1600-talet och sedan spred sig över kontinenten.