ApHC utvidgar det Internationella Utbytes Programmet

 

(Gäller för 2010 men programmet kommer att fortsätta - ApHC-se)

 

Moscow, Idaho - Internationella medlemmar i ApHC-USA som är intresserade av att delta på den högsta nivån inom den Amerikanska Appaloosa Organisationen har nu möjlighet att göra det. The Appaloosa Horse Club (ApHC) erbjuder nu det Internationella Utbytes Programmet, vilket ger Internationell Ungdom eller Non-Pro medlemmar chansen att delta vid ApHC sponsrade eller - godkända event , som t.ex. The National Appaloosa Show, i USA!

 

Det Internationella Utbytes Programmet ger varje ApHC - Internationell Organisation möjligheten att nominera två (2) Ungdom och två (2) Non-Pro medlemmar som är medlemmar i både dotter-organisation och ApHC-USA. Dotter-Organisationen måste skicka ett skriftligt meddelande angående medlemmarnas deltagande i USA.

 

ApHC-USA kommer att undanta dessa deltagare från ägande-kravet och på så sätt tillåta dessa tävlande att delta med en godkänd Appaloosa i tre (3) klasser i National Appaloosa Show och en (1) ApHC godkänd tävling per kalenderår.

 

Den tävlande är ansvarig för att låna en godkänd Appaloosa, mat och uppehälle samt alla kostnader för resa. Detsamma gäller för startavgifter och andra kostnader i samband med tävling.

 

Ingen får delta i programmet två år i rad.

 

För mer information om detta program, gå till www.appaloosa.com

Copyright © All Rights Reserved