Sponsorer


ApHC-se är en avels och intresse-organisation för Appaloosa hästen med huvudorganisationen i USA. Den Svenska Appaloosa Horse Club arbetar självständigt under de  regler som fastställs av ApHC-USA.


Varje år anordnar ApHC-se tävlingar och andra arrangemang där målet är att marknadsföra Appaloosa hästen och sprida dess användning i Sverige.


Verksamheten kostar pengar och vi söker aktivt sponsorer som är villiga att inleda ett samarbete som ger bra resultat på båda parter. Vi har arbetat fram ett sponsor-paket, sponsor program, och vi hoppas att hitta samarbetspartners inom näringslivet och även privata sponsorer.


Om du eller ditt företag vill vara med på denna spännande resa så ber vi dig kontakta styrelsen på tel: 076-824 0472 så vi kan diskutera vidare och bygga ett givande samarbete.